Παρασκευή, 30 Οκτωβρίου 2009

HANDHELD MASSAGE APPLIANCES HANDHELD MASSAGER HHM-2100H


New Topcom Massage Products

NEW - NOW AVAILABLE - The Topcom Massage range is now extended with some new ultramodern and comfortable massage products. With the addition of the Thai Massager 2010H, the Shiatsu Massage Cushion 3001H, the Handheld Massager 2100H and the Cosy Wrap 500, Topcom aims to offer a complete assortment of comfortable/modern massage products that fulfill all the needs of the customers.
 • The Handheld massager 2100H offers both a soft - and invigorating percussion massage due to the variable massage intensity and Infrared heating function.
 • Trendy, compact mulfifunctional Handheld massager with 3 different massage nodes and removable handgrip .
 • 5 in 1
 • Infrared heating massage
 • pintpoint massage
 • Reflex massage
 • Variable massage intensity
 • Removable handgrip
 • 3 different massage nodes
 • Infrared Heating massage head
 • Pinpoint massage head
 • Reflex massage node
 • Lightweight handheld massager
 • Ergonomical shape
 • Easy to use
 • Extra long power cable
 • Self-fastening strap

Το Handheld Massager HHM-2100H

διατίθεται στο SATURN 1 Λεωφόρος Συγγρού και με δυνατότητα δοκιμής
Δεν υπάρχουν σχόλια: