Τρίτη, 21 Απριλίου 2009

NATIONAL GEOGRAPHIC 265NE


Είναι διαθέσιμος ο πολυ-αναμενόμενος μετεωρολογικός σταθμός 265ΝΕ καθώς και όλα τα μοντέλα της National Geographic.

buzz it!