Τρίτη, 7 Απριλίου 2009

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ NATIONAL GEOGRAPHIC 265 NE
Παραλαβή του μετεωρολογικού σταθμού NATIONAL GEOGRAPHIC 265 NE ο οποίος ¨ήταν σε έλλειψη, η παραδώσεις θα μπορούν να εκτελεστούν μετά την 16-04-2009

buzz it!