Σάββατο, 19 Νοεμβρίου 2011

ΜΈΤΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΡΤΗΡΙΑΚΉΣ ΠΊΕΣΗΣ - ΤΎΠΟΣ ΚΑΡΠΟΎ

 • Μετρητή πίεσης του αίματος
   
  •  Τύπος
  •  Καρπού
  •  Ζώνες Μνημών: 3 x 40
  •  Ημερομηνία και ώρα
  •  Ένα άγγιγμα αυτόματη πληθωρισμού / αποπληθωρισμού
  •  Συστολική και διαστολική ανάγνωση
  •  Έξυπνη Τεχνολογία Sense
  •  μέτρηση Oscillometric
  •  Αυτόματη απενεργοποίηση για εξοικονόμηση
  •  Μέτρηση Πίεσης εύρος: 30-280mmHg
  •  Πίεση Ακρίβεια (+/-): 3mmHg
  •  Ακρίβεια Παλμών (5% της ένδειξης)
  •  Αντλία πληθωρισμός οδηγείται
  •  αποπληθωρισμού βαλβίδα απελευθέρωσης
  •  Μετρήσεις καρδιακού ρυθμού:
  •  Τρέχουσα καρδιακή συχνότητα: 40 - 180 bpm
  •  Τροφοδοσία: 2 x AAA

  Δεν υπάρχουν σχόλια: