Τετάρτη, 12 Οκτωβρίου 2011

Comfort Edition T41

  • 1 line LCD display 1 γραμμή οθόνη LCD
  • Display backlight Οπίσθιο φωτισμό της οθόνης
  • 12 έμμεσες αριθμούς μνήμης (δύο αφής)
  •  Επανάκληση του τελευταίου αριθμού
  • Clock feature: time display Χαρακτηριστικό Ρολόι: χρόνος εμφάνισης
  • Timer: call duration display Timer: Εμφάνιση διάρκειας κλήσης
  • Transfer button (flash) for connection to a PABX telephone exchange Μεταφορά κουμπί (φλας) για σύνδεση σε τηλεφωνικό κέντρο τηλεφωνικό κέντρο
  • Calculator Αριθμομηχανή
  • Caller ID/ CLIP (FSK/DTMF) (*) Caller ID / CLIP (FSK / DTMF) (*)
  • Call list: 63 entries with date and time Λίστα κλήσεων: 63 συμμετοχές με την ημερομηνία και την ώρα
  • The phone numbers and the names of the last incoming calls are automatically stored with indication of date and time Οι αριθμοί τηλεφώνου και τα ονόματα των τελευταίων εισερχομένων κλήσεων αποθηκεύονται αυτόματα με ένδειξη της ημερομηνίας και ώρας
  • (*) only if the network supports this function (*) Μόνο εφόσον το δίκτυο υποστηρίζει αυτή τη λειτουργία

  Δεν υπάρχουν σχόλια: