Πέμπτη, 14 Ιουλίου 2011

Αθήνα, 12/07/11: Ανακοίνωση Media SaturnH Media Saturn διαψεύδει κατηγορηματικά τα δημοσιεύματα περί αποχώρησής της από την
Ελλάδα. Η παραμονή στην ελληνική αγορά αποτελεί για την εταιρία στρατηγική επιλογή.
Επίσης θα πρέπει να επισημάνουμε ότι σχετικά με την επάρκεια των ιδίων κεφαλαίων των
εταιριών του ομίλου μας, αυτές έχουν την οικονομική στήριξη της μητρικής εταιρείας, όπως
ρητά αναφέρεται στους ήδη δημοσιευμένους ισολογισμούς μας


Δεν υπάρχουν σχόλια: