Τετάρτη, 18 Φεβρουαρίου 2009

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ KARELMS26s

Συνδέονται οποιεσδήποτε απλές τηλεφωνικές συσκευές ή ειδικές συσκευές Karel
Τηλεπρογραμματιζόμενο, χωρίς άλλο εξοπλισμό
Θυροτηλέφωνο και άνοιγμα πόρτας
Εσωτερική και εξωτερική πηγή μουσικής
Διαχωριστής Fax
Αναγνώριση παλμών 16KHz και αναστροφή γραμμής
Σύνδεση με πρόγραμμα καταγραφών
Battery back-up

Περιφερειακά
LT26-H ειδική συσκευή
DY-01 θυροτηλέφωνο
BBU38S εξωτερικό τροφοδοτικό
KY16 mini εκτυπωτής
Net-CM26s-38s πρόγραμμα καταγραφών
Ιδιότητες του συστήματος

Εξαιρέσεις προθεμάτων
Φραγή χρόνου
Χροιά κουδουνίσματος
Εκτροπή κλήσης σε εξωτερική γραμμή
Διαχωριστής Fax
Ομάδες εσωτερικών, εξωτερικών γραμμών
Έλεγχος γραμμών
Μουσική αναμονής (εξωτερ.-εσωτερική)
Νυχτερινή λειτουργεία
Παράλληλες τηλεφωνήτριες
Μεταγωγή γραμμών σε διακοπή ρεύματος
Τηλεπρογραμματισμός
Διαχειριστής συστήματος
Τονική ή παλμική αριθμοδότηση

MS26c


Αναγνώριση κλήσης στα απλά εσωτερικά
Συνδέονται οποιεσδήποτε απλές τηλεφωνικές συσκευές ή ειδικές συσκευές Karel
Τηλεπρογραμματιζόμενο, χωρίς άλλο εξοπλισμό
Θυροτηλέφωνο και άνοιγμα πόρτας
Εσωτερική και εξωτερική πηγή μουσικής
Διαχωριστής Fax
Αναγνώριση παλμών 16KHz και αναστροφή γραμμής
Σύνδεση με πρόγραμμα καταγραφών
Battery back-up

Περιφερειακά
FT10-2E ειδική συσκευή
DY-01 θυροτηλέφωνο
BBU38S εξωτερικό τροφοδοτικό
KY16 mini εκτυπωτής
Net-CM26s-38s πρόγραμμα καταγραφών

Ιδιότητες του συστήματος
Εξαιρέσεις προθεμάτων
Φραγή χρόνου
Χροιά κουδουνίσματος
Εκτροπή κλήσης σε εξωτερική γραμμή
Διαχωριστής Fax
Ομάδες εσωτερικών, εξωτερικών γραμμών
Έλεγχος γραμμών
Μουσική αναμονής (εξωτερ.-εσωτερική)
Νυχτερινή λειτουργεία
Παράλληλες τηλεφωνήτριες
Μεταγωγή γραμμών σε διακοπή ρεύματος
Τηλεπρογραμματισμός
Διαχειριστής συστήματος
Τονική ή παλμική αριθμοδότηση

MS38s

Συνδέονται οποιεσδήποτε απλές τηλεφωνικές συσκευές ή ειδικές συσκευές Karel
Τηλεπρογραμματιζόμενο, χωρίς άλλο εξοπλισμό
Θυροτηλέφωνο και άνοιγμα πόρτας
Εσωτερική και εξωτερική πηγή μουσικής
Διαχωριστής Fax
Αναγνώριση παλμών 16KHz και αναστροφή γραμμής
Σύνδεση με πρόγραμμα καταγραφών
Battery back-up
Διεπιλογή (DISA)
Least cost routing (LCR-ARS)

Περιφερειακά
FT10-2E ειδική συσκευή
DY-01 θυροτηλέφωνο
BBU38S εξωτερικό τροφοδοτικό
KY16 mini εκτυπωτής
Net-CM26s-38s πρόγραμμα καταγραφών
PG100 pager
EVM38 αυτόματη απάντηση και voice mail
ID-12 μονάδα αναγνώρισης κλήσης σε ειδικές συσκευές
GT-02 GSM gateway

Ιδιότητες του συστήματος
Εξαιρέσεις προθεμάτων
Φραγή χρόνου
Χροιά κουδουνίσματος
Εκτροπή κλήσης σε εξωτερική γραμμή
Διαχωριστής Fax
Ομάδες εσωτερικών, εξωτερικών γραμμών
Έλεγχος γραμμών
Μουσική αναμονής (εξωτερ.-εσωτερική)
Νυχτερινή λειτουργεία
Παράλληλες τηλεφωνήτριες
Μεταγωγή γραμμών σε διακοπή ρεύματος
Τηλεπρογραμματισμός
Διαχειριστής συστήματος
Τονική ή παλμική αριθμοδότηση
Καταγραφή κλήσεων
Αυτόματη επανάκληση
Τριμερής συνδιάσκεψη
MS38s-ISDN


Επεκτείνεται με μιά κάρτα που μπορεί να είναι ή μια γραμμή ISDN ή ένα ISDN BUS
Επίσης επεκτείνεται με κάρτα δύο αναλογικών γραμμών
Παρέχει όλες τις ISDN ιδιότητες όπως: MSN, DDI, CLIP, CLOR, COLP, COLR, AOC
Συνδέονται οποιεσδήποτε απλές τηλεφωνικές συσκευές ή ειδικές συσκευές Karel
Τηλεπρογραμματιζόμενο
Θυροτηλέφωνο και άνοιγμα πόρτας
Εσωτερική και εξωτερική πηγή μουσικής
Διαχωριστής Fax
Αναγνώριση παλμών 16KHz και αναστροφή γραμμής
Σύνδεση με πρόγραμμα καταγραφών
Battery back-up
Διεπιλογή (DISA)
Least cost routing (LCR-ARS)

Περιφερειακά
FT10-2E ειδική συσκευή
DY-01 θυροτηλέφωνο
BBU38S εξωτερικό τροφοδοτικό
KY16 mini εκτυπωτής
Net-CM26s-38s πρόγραμμα καταγραφών
PG100 pager
EVM38 αυτόματη απάντηση και voice mail
GT-02 GSM gateway

Ιδιότητες του συστήματος
Εξαιρέσεις προθεμάτων
Φραγή χρόνου
Χροιά κουδουνίσματος
Εκτροπή κλήσης σε εξωτερική γραμμή
Διαχωριστής Fax
Ομάδες εσωτερικών, εξωτερικών γραμμών
Έλεγχος γραμμών
Μουσική αναμονής (εξωτερ.-εσωτερική)
Νυχτερινή λειτουργεία
Παράλληλες τηλεφωνήτριες
Μεταγωγή γραμμών σε διακοπή ρεύματος
Τηλεπρογραμματισμός
Διαχειριστής συστήματος
Τονική ή παλμική αριθμοδότηση
Καταγραφή κλήσεων
Αυτόματη επανάκληση
Τριμερής συνδιάσκεψη
MS48s

Επεκτείνεται με κάρτες των 2/6 4/12 και 0/16. Μέγιστο 2 κάρτες επέκτασης.
Παρέχει όλες τις ISDN ιδιότητες όπως: MSN, DDI, CLIP, CLOR, COLP, COLR, AOC
Συνδέονται οποιεσδήποτε απλές συσκευές ή ειδικές συσκευές Karel
Τηλεπρογραμματιζόμενο, χωρίς άλλο εξοπλισμό
Θυροτηλέφωνο και άνοιγμα πόρτας
Εσωτερική και εξωτ. πηγή μουσικής
Διαχωριστής Fax
Αναγνώριση παλμών 16KHz και αναστροφή γραμμής
Σύνδεση με πρόγραμμα καταγραφών
Battery back-up
Διεπιλογή (DISA)
Least cost routing (LCR-ARS)
Μεταβλητή αρίθμηση
Ξενοδοχειακό πρόγραμμα

Περιφερειακά
FT10-2E ειδική συσκευή
DY-01 θυροτηλέφωνο
BBU38S εξωτερικό τροφοδοτικό
KY16 mini εκτυπωτής
Net-CM26s-38s πρόγρ. καταγραφών
PG100 pager
EVM38 αυτόματη απάντηση και voice mail
ID-12 μονάδα αναγνώρισης κλήσης σε ειδικές συσκευές
GT-02 GSM gateway

Ιδιότητες του συστήματος
Εξαιρέσεις προθεμάτων
Φραγή χρόνου
Χροιά κουδουνίσματος
Εκτροπή κλήσης σε εξωτερική γραμμή
Διαχωριστής Fax
Ομάδες εσωτερικών, εξωτερικών γραμμών
Έλεγχος γραμμών
Μουσική αναμονής (εξωτερ.-εσωτερική)
Νυχτερινή λειτουργεία
Παράλληλες τηλεφωνήτριες
Μεταγωγή γραμμών σε διακοπή ρεύματος
Τηλεπρογραμματισμός
Διαχειριστής συστήματος
Τονική ή παλμική αριθμοδότηση
Καταγραφή κλήσεων
Αυτόματη επανάκληση
Τριμερής συνδιάσκεψη
Μην ενοχλείται
Άνοιγμα πόρτας (έως 5)
Ομιλία με θυροτηλέφώνου
Αυτόματη κλήση τηλεφώνου ανάγκης
Flash σε εξωτερική γραμμή
Σύνδεση δυο εξωτερικών γραμμών
Check-in/Check-out
Κατάσταση δωματίων καθαρό, προς καθαρισμό
Ακρόαση δωματίου
Πλαφόν μονάδων χρέωσης
Αφύπνιση δωματίων

MS48-ISDN

Επεκτείνεται με κάρτες των 2/6 4/12 0/16 και 2SO/12. Μέγιστο 2 κάρτες.
Παρέχει όλες τις ISDN ιδιότητες όπως: MSN, DDI, CLIP, CLOR, COLP, COLR, AOC
Συνδέονται οποιεσδήποτε απλές συσκευές ή ειδικές συσκευές Karel
Τηλεπρογραμματιζόμενο, χωρίς άλλο εξοπλισμό
Θυροτηλέφωνο και άνοιγμα πόρτας
Εσωτερική και εξωτ. πηγή μουσικής
Διαχωριστής Fax
Αναγνώριση παλμών 16KHz και αναστροφή γραμμής
Σύνδεση με πρόγραμμα καταγραφών
Battery back-up
Διεπιλογή (DISA)
Least cost routing (LCR-ARS)
Μεταβλητή αρίθμηση
Ξενοδοχειακό πρόγραμμα

Περιφερειακά
FT10-2E ειδική συσκευή
DY-01 θυροτηλέφωνο
BBU38S εξωτερικό τροφοδοτικό
KY16 mini εκτυπωτής
Net-CM26s-38s πρόγρ. καταγραφών
PG100 pager
EVM38 αυτόματη απάντηση και voice mail
ID-12 μονάδα αναγνώρισης κλήσης σε ειδικές συσκευές
GT-02 GSM gateway

Ιδιότητες του συστήματος
Εξαιρέσεις προθεμάτων
Φραγή χρόνου
Χροιά κουδουνίσματος
Εκτροπή κλήσης σε εξωτερική γραμμή
Διαχωριστής Fax
Ομάδες εσωτερικών, εξωτερικών γραμμών
Έλεγχος γραμμών
Μουσική αναμονής (εξωτερ.-εσωτερική)
Νυχτερινή λειτουργεία
Παράλληλες τηλεφωνήτριες
Μεταγωγή γραμμών σε διακοπή ρεύματος
Τηλεπρογραμματισμός
Διαχειριστής συστήματος
Τονική ή παλμική αριθμοδότηση
Καταγραφή κλήσεων
Αυτόματη επανάκληση
Τριμερής συνδιάσκεψη
Μην ενοχλείται
Άνοιγμα πόρτας (έως 5)
Ομιλία με θυροτηλέφώνου
Αυτόματη κλήση τηλεφώνου ανάγκης
Flash σε εξωτερική γραμμή
Σύνδεση δυο εξωτερικών γραμμών
Check-in/Check-out
Κατάσταση δωματίων καθαρό, προς καθαρισμό
Ακρόαση δωματίου
Πλαφόν μονάδων χρέωσης
Αφύπνιση δωματίων
το sync προφίλ μου

buzz it!